Fundusz UE - spotmed

Fundusz UE

SpotMed beneficjentem Funduszy Unijnych SPOTMED Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów usług świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez […]

SpotMed beneficjentem Funduszy Unijnych

SPOTMED Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów usług świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typ projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy SPOTMED Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie zakresu usług w drodze wdrożenia specjalistycznych usług podwyższania sprawności zarządzania i sprzedaży wraz z optymalnymi rozwiązaniami ICT (TIK).

Dzięki specjalistycznym usługom doradczym SPOTMED Sp. z o.o. rozszerzy swoją działalność w obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, obejmującej nowoczesne usługi dla biznesu, w zakresie podwyższania sprawności zarządzania i sprzedaży; zwiększy konkurencyjność spółki na rynku lokalnym i regionalnym, zapewni możliwość planowego, zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie nowych usług oraz rozszerzy obszary działania, co będzie się wiązać z utworzeniem nowych stabilnych miejsc pracy i zapewni spółce możliwość przetrwania na konkurencyjnym rynku.

Wartość projektu to 114 800,00 zł, wkład funduszy europejskich: 91 840,00 zł