Zapraszamy na kurs USG układu mięśniowo-szkieletowego - spotmed

Zapraszamy na kurs USG układu mięśniowo-szkieletowego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w intensywnym, dwudniowym kursie ultrasonograficznym:

Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień)

 

Kierownik naukowy:

dr Tomasz Poboży – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego

Cel kursu:

Praktyczna znajomość wykonywania zabiegów w obrębie narządu ruchu pod kontrolą USG

Terminy i miejsca:

Zapisy i kontakt:

Cena kursu:

 

PROGRAM KURSU

(czas zajęć dydaktycznych – 9 godzin)

7.55 – Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej – 5 min.

8.00 – Podstawy diagnostyki USG – 30 min.

8.30 – Rodzaje zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG, wskazania i przeciwwskazania do ich wykonania. Przygotowanie do wykonania zabiegu – czym należy dysponować, aby właściwie wykonać zabieg, zagadnienia aseptyki i stosowania znieczulenia – 30min.

9.00 – Ćwiczenia praktyczne (na fantomie) – sposoby uwidocznienia tkanek (pozycje głowicy), sposoby wprowadzania igły, dobór kąta wprowadzenia igły – 45 min.

09.45 – Wykłady:
1 – anatomia stawu ramiennego i jego okolicy w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń stawu, kaletka podbarkowa, pierścień rotatorów, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego, staw barkowo-obojczykowy i mostkowo-obojczykowy) – 30 min.
2 – obrazowanie tkanek „barku” w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii – 30 min.

10.45 – Przerwa kawowa – 15 min.

11.00 – Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie „barku” (punkcje kaletki, podawanie leków do kaletki podbarkowej, stawu ramiennego stawu barkowo-obojczykowego, usuwanie zwapnień z pierścienia rotatorów) – 15 min.

11.15 – Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek „barku” (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 30 min.

11.45 – Wykład:
anatomia stawu łokciowego i jego okolicy, obrazowanie tkanek stawu łokciowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu, wspólny przyczep prostowników, wspólny przyczep zginaczy, kaletka wyrostka łokciowego). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie stawu łokciowego – 45 min.

12.30 – Wykład:
anatomia nadgarstka i ręki, obrazowanie tkanek nadgarstka  ręki w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń jam stawów nadgarstka i ręki, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, kompleks chrząstki trójkątnej, najczęstsze lokalizacje ganglionów). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje ganglionów, podawanie leków do stawów nadgarstka i ręki oraz do przedziałów ścięgien – I przedział prostowników, pochewki zginaczy) – 30 min.

13.00 – Lunch

13.30 – Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek stawu łokciowego, nadgarstka i ręki (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.

14.00 – Wykład:
anatomia stawu kolanowego, obrazowanie tkanek stawu kolanowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu – zachyłek nadrzepkowy, kaletki i lokalizacja najczęstszych torbieli okolicy stawu, ścięgna i ich przyczepy w okolicy stawu).
Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje stawu, podawanie leków do stawu, punkcje kaletek i torbieli, ostrzykiwanie okolicy przyczepów ścięgien – 60 min.

15.00 – Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu kolanowego (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 30 min.

15.30 – Wykład:
anatomia, obrazowanie tkanek, najczęstsze patologie i prezentacja zabiegów pod kontrolą USG w zakresie:
– stawu biodrowego – jama stawu, przyczepy mięśniowe w okolicy stawu biodrowego, kaletki maziowe w okolicy stawu;
– stawu skokowego i stopy – przestrzeń jam stawu skokowego górnego i dolnego, stawów stopy, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, końcowy odcinek ścięgna Achillesa i kaletki w jego okolicy, rozcięgno podeszwowe;
– tkanki miękkie uda i podudzia;
– stawy międzywyrostkowe kręgosłupa (odcinek L-S) – 60 min.

16.30 – Przerwa kawowa – 15 min.

16.45 – Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu biodrowego, skokowego i stopy oraz tkanek miękkich uda i podudzia (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.

17.15 – Ćwiczenia na fantomach – 30 min.

17.45 – Egzamin praktyczny. Zakończenie kursu i rozdanie zaświadczeń – 15 min.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z poprzedniej edycji kursu: