Zapraszamy na kurs USG w ortopedii - spotmed

Zapraszamy na kurs USG w ortopedii

SpotMed i NZOZ Arnica zapraszają:
ortopedów, lekarzy rehabilitacji, radiologów, lekarzy reumatologów,
na praktyczny, intensywny, jednodniowy kurs USG:

Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego – zabiegi pod kontrolą USG (iniekcje, punkcje, usuwanie zwapnień)


Zdobądź darmowe zaproszenie!
5 darmowych zaproszeń dla 5 pierwszych osób, które zgłoszą swój udział w szkoleniu pod numerem: 792 748 242

Cel kursu:
Praktyczna znajomość wykonywania zabiegów w obrębie narządu ruchu pod kontrolą USG (11 punktów edukacyjnych)

Kierownik naukowy:
dr Tomasz Poboży – Specjalista II stopnia w dziedzinie Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu, biegły w przeprowadzaniu i analizie wyników badań USG układu mięśniowo-szkieletowego

Termin i miejsce:
2 kwietnia 2016 r. (sobota), Warszawa, Hotel Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16

Koszt udziału w kursie:
800 zł – obejmuje: udział w programie kursu, przerwy kawowe, lunch, miejsce parkingowe, zaświadczenie uczestnictwa, punkty edukacyjne dla lekarzy (cena nie obejmuje kosztu noclegu).

Zapisy i kontakt:
tel.: 600 017 627, 792 748 242
e-mail: kontakt@zawszewruchu.pl, info@spotmed.pl

http://usgstawow.pl/produkt/kurs-testowy-kolano/

PROGRAM KURSU
(czas zajęć dydaktycznych – 11 godzin)
7.55 – Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej – 5 min.

8.00 – Podstawy diagnostyki USG – 30 min.

8.30 – Charakterystyka obrazu ultrasonograficznego poszczególnych tkanek układu mięśniowo-szkieletowego i ich najczęstszych patologii – 45 min.

9.15 – Rodzaje zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG, wskazania i przeciwwskazania do ich wykonania. Przygotowanie do wykonania zabiegu – czym należy dysponować, aby właściwie wykonać zabieg, zagadnienia aseptyki i stosowania znieczulenia – 45 min.

10.00 – Przerwa kawowa – 15 min.

10.15 – Ćwiczenia praktyczne (na fantomie) – sposoby uwidocznienia tkanek (pozycje głowicy), sposoby wprowadzania igły, dobór kąta wprowadzenia igły – 45 min.

11.00 – Wykłady:
1 – anatomia stawu ramiennego i jego okolicy w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń stawu, kaletka podbarkowa, pierścień rotatorów, ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego, staw barkowo-obojczykowy i mostkowo-obojczykowy) – 30 min.
2 – obrazowanie tkanek „barku” w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii – 30 min.

12.00 – Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie „barku” (punkcje kaletki, podawanie leków do kaletki podbarkowej, stawu ramiennego stawu barkowo-obojczykowego, usuwanie zwapnień z pierścienia rotatorów) – 30 min.

12.30 – Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek „barku” (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 30 min.

13.00 – Przerwa kawowa – 15 min.

13.15 – Wykład:
anatomia stawu łokciowego i jego okolicy, obrazowanie tkanek stawu łokciowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu, wspólny przyczep prostowników, wspólny przyczep zginaczy, kaletka wyrostka łokciowego). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG w obrębie stawu łokciowego – 45 min.

14.00 – Wykład:
anatomia nadgarstka i ręki, obrazowanie tkanek nadgarstka  ręki w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (przestrzeń jam stawów nadgarstka i ręki, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, kompleks chrząstki trójkątnej, najczęstsze lokalizacje ganglionów). Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje ganglionów, podawanie leków do stawów nadgarstka i ręki oraz do przedziałów ścięgien – I przedział prostowników, pochewki zginaczy) – 45 min.

14.45 – Obiad – 45 min.

15.30 – Zajęcia praktyczne z obrazowania USG tkanek stawu łokciowego, nadgarstka i ręki (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.

16.00 – Wykład:
anatomia stawu kolanowego, obrazowanie tkanek stawu kolanowego w ultrasonografii, charakterystyka najczęstszych patologii w kontekście patologii będących wskazaniem do interwencji pod kontrolą USG (jama stawu – zachyłek nadrzepkowy, kaletki i lokalizacja najczęstszych torbieli okolicy stawu, ścięgna i ich przyczepy w okolicy stawu).
Prezentacja wideo zabiegów pod kontrolą USG (punkcje stawu, podawanie leków do stawu, punkcje kaletek i torbieli, ostrzykiwanie okolicy przyczepów ścięgien – 60 min.

17.00 – Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu kolanowego (wzajemne wykonywanie badań). Ćwiczenia na fantomach – 30 min.

17.30 – Wykład:
anatomia, obrazowanie tkanek, najczęstsze patologie i prezentacja zabiegów pod kontrolą USG w zakresie:
– stawu biodrowego – jama stawu, przyczepy mięśniowe w okolicy stawu biodrowego, kaletki maziowe w okolicy stawu;
– stawu skokowego i stopy – przestrzeń jam stawu skokowego górnego i dolnego, stawów stopy, przedziały ścięgien prostowników i zginaczy, końcowy odcinek ścięgna Achillesa i kaletki w jego okolicy, rozcięgno podeszwowe;
– tkanki miękkie uda i podudzia;
– stawy międzywyrostkowe kręgosłupa (odcinek L-S) – 60 min.

18.30 – Zajęcia praktyczne z obrazowania tkanek miękkich stawu biodrowego, skokowego i stopy oraz tkanek miękkich uda i podudzia (wzajemne wykonywanie badań) – 30 min.

19.00 – Ćwiczenia na fantomach – 60 min.

20.00 – Egzamin praktyczny – 45 min.

20:45 – Zakończenie kursu i rozdanie zaświadczeń – 15 min.

Zapisz

Zapisz