Ultrasonografia w diagnostyce COVID 19 - najnowsze doniesienia - spotmed

Ultrasonografia w diagnostyce COVID 19 – najnowsze doniesienia

W dobie globalnej epidemii wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) wiele zespołów badawczych na całym świecie pracuje nad diagnostyką, leczeniem i profilaktyką wywoływanej przez niego choroby COVID 19. Badacze związani z ultrasonografia zauważyli specyficzne obrazy USG występujące przy COVID 19.

 

W tym miejscu, na bieżąco będziemy dzielić się z Państwem najnowszymi doniesieniami związanymi z rolą USG w diagnostyce i terapii COVID 19 wywoływanego przez koronawirus.


Ultrasonografia jest jednym z najpowszechniejszych, nieinwazyjnych sposobów diagnostyki, a przez wiele lat diagnostyka płuc traktowana była drugoplanowo.

Badania kliniczne wskazują na bardzo wysoką przydatność ultrasonograficznych badań płuc u osób ze stwierdzoną niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19.

Z tego powodu, już dziś przedstawiamy ultra-przenośny aparat USG Alpinion miniSono.

 

Ultrasonograf w formie tableta z wysokoczęstotliwościową głowicą liniową jest doskonałym narzędziem diagnostycznym w dobie tak agresywnego wirusa, jak SARS-CoV-2:

  • łatwy do dezynfekcji (forma tabletu z podłączoną głowicą)
  • ultra-przenośny
  • brak jakichkolwiek wentylatorów powodujących dodatkowy ruch powietrza

Pozwala to w 100% zabezpieczyć USG przed ryzykiem rozprzestrzeniania wirusa

 


Zapoznaj się z wynikami badań klinicznych:


Tytuł artykułu: A Preliminary Study on the Ultrasonic Manifestations of Peripulmonary Lesions of Non-Critical Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19)

Publikacja: 26.02.2020

Link/ Źródło: https://ssrn.com/abstract=3544750

 

Wnioski:

łagodniejszy przebieg zakażenia COVID-19, charakteryzuje się zmianami, które można zaobserwować w dolnych i tylnych obszarach płuc podczas badania ultrasonograficznego. Zmiany te cechują się głównie dużą ilością linii B, podopłucnowym nagromadzeniem się płynu oraz słabym przepływem krwi. Badanie USG płuc może stanowić punkt odniesienia dla diagnozy klinicznej i oceny skuteczności wdrożonego leczenia.

 

 

 


Tytuł artykułu: COVID-19 outbreak: less stethoscope, more ultrasound

Publikacja: 20.03.2020

Link/ Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30120-X/fulltext

 

Wykorzystanie aparatury ultrasonograficznej jest, naszym zdaniem, kluczowe w diagnostyce osób zakażonych COVID-19, jako że umożliwia jednoczesne badanie kliniczne jak i obrazowanie płuc przy łóżku pacjenta przez tego samego lekarza. Aby zminimalizować użycie urządzeń medycznych i ilość pracowników służby zdrowia, zostały wprowadzone specjalne procedury oceny stanu zdrowia dzieci z podejrzeniem infekcji COVID-19, oparte na zastosowaniu badania USG płuc przez jednego lekarza oraz jego asystenta, noszących standardowe środki ochrony osobistej zgodnie ze wskazaniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Lekarz przygotowuje przenośne „kieszonkowe” urządzenie, na które składa się tablet oraz podłączana do niego sonda. Zarówno tablet jak i głowicę umieszcza się w osobnych, plastikowych osłonach jednorazowego użytku. Nie są potrzebne żadne inne urządzenia medyczne. (…) Po wykonanym badaniu, w wydzielonym miejscu, operatorzy mogą z łatwością usunąć ochronne osłony i umieścić urządzenie w miejscu, gdzie może zostać poddane dalszej sterylizacji.

Arcyważne jest by w jak największym stopniu minimalizować interakcje między personelem medycznym a pacjentem tylko do niezbędnych procedur. Istnieje kilka badań wykazujących precyzję i dokładność ultrasonografii płuc w wykrywaniu patologii płuc, od bakteryjnego i wirusowego zapalenia płuc do zespołu ostrej niewydolności oddechowej, oraz jego równoważności do badania radiologicznego klatki piersiowej. Dlatego uważamy, iż wykorzystanie przenośnej aparatury USG może nie  tylko przyczynić się do zmniejszenia ryzyka narażenia pracowników służby zdrowia, ale również pozwoli znacząco ograniczyć przemieszczanie się pacjentów do i z pomieszczeń pracowni RTG. Biorąc pod uwagę zaraźliwość wirusa i potrzebę ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii wśród pracowników placówek medycznych, zdecydowanie zalecamy promowanie ultrasonografii płuc jako bezpiecznej i skutecznej metody w rozpoznawaniu zakażenia COVID-19.

 


Obejrzyj video z prezentujące obrazy kliniczne uzyskane na różnych stadiach COVID 19

Film przygotowany przez Global Ultrasound Institute